10.07.2024
Czerwieńsk: Polsko-niemiecka wymiana młodzieży
Czerwieńsk: Polsko-niemiecka wymiana młodzieży

Od 6 do 13 lipca, 15 dzieci z Nietkowa i 15 dzieci z Klietz w Niemczech spędza razem wakacje, pełne aktywności mających na celu wzajemne poznanie, naukę języka oraz edukację sportową i ekologiczną. Długa tradycja współpracy

Od 1997 roku młodzież z obu krajów spotyka się co roku na przemian w Polsce i Niemczech, kontynuując tradycję rozpoczętą, gdy gmina Klietz przyjęła dzieci z rodzin poszkodowanych prze powóź. Bogaty program

W planie wymiany znajdują się nauka języka, zajęcia sportowe oraz ekologiczne, wspólne warsztaty i wycieczki Program jest dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM). Przyszłość pełna wspólnych działań

Wakacje to czas zabawy i nauki, który sprzyja budowaniu międzynarodowych przyjaźni i wzajemnemu zrozumieniu. Dzięki takim inicjatywom młodzież z Polski i Niemiec ma szansę na lepszą przyszłość. Tomasz Zbieski