25.06.2024
Drogowe inwestycje w Nowej Soli
Drogowe inwestycje w Nowej Soli

Trwają prace budowlane na ulicy Odlewnika wraz z budową odwodnienia drogowego. Ostatnim elementem przebudowy ulic na Pleszówku będzie wykonanie przepompowni wód deszczowych na ulicy Granicznej. Przewidywany termin zakończenia inwestycji zostanie dotrzymany, będzie to do 20 października.

12 ulic na Pleszówku,: Odlewnika, Graniczna, Współczesna, Metalowca, Wilcza, Morelowa, Miodowa, Okrzei, Różana, Nowa, Leśna, Jedności Robotniczej, prace polegają na budowie ciągów pieszo-jezdnych, których nawierzchnię stanowi trwała betonowa kostka brukowa.

W zakresie inwestycji nie zapomniano o kluczowych elementach infrastruktury miejskiej. Kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe oraz kanały technologiczne są nieodłącznymi częściami projektu. Kwota dofinansowania z Polskiego Ładu (Program Inwestycji Strategicznych) : 13 206 497,36 zł Całkowita wartość inwestycji: 18 mln 866 424 zł.