28.06.2024
Jednogłośne absolutorium dla Burmistrz Otyniay i wychowania
Jednogłośne absolutorium dla Burmistrz Otyniay i wychowania

🟢 - Absolutorium dla Burmistrza – tak się o tym mówi, natomiast to tak nie działa. W imieniu nas wszystkich chciałabym podziękować przede wszystkim Pani Skarbnik Krystynie Nadolskiej i Sekretarz Halinie Malczewskiej. Obsada pracowników jest taka sama, a pod wodzą Pani Skarbnik obrabianych jest już nie 20, a ponad 70 milionów złotych, z pasywami i aktywami ponad 90 mln zł. Pani Sekretarz dziękuję za czuwanie nad całością spływającej dokumentacji i zarządzanie urzędem. Dalej kieruję swoje słowa do dyrektorów i kierowników, bez was nie byłoby takich efektów. Z kolei przedłużeniem Burmistrza w terenie są Sołtysi, którzy wykonują ciężką i niewdzięczną pracę, jako ci, którzy pierwsi przyjmują wszystkie uwagi od mieszkańców – mówił Burmistrz Barbara Wróblewska zaraz po tym, jak Radni Rady Miejskiej Otyń stosunkiem głosów 14:0 przegłosowali udzielenie jej absolutorium. 🟢 Podczas dzisiejszych obrad przyjęto również Raport o Stanie Gminy za 2023 rok, udzielono wotum zaufania Burmistrzowi oraz zatwierdzono sprawozdanie z wykonania poprzedniego budżetu. Wszystko to było pozytywnie rekomendowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną złożoną z otyńskich Radnych.