03.07.2024
Lubuskie Trójmiasto ma nowy Zarząd
Lubuskie Trójmiasto ma nowy Zarząd

28 czerwca 2024 r . odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Podczas obrad Zarząd LT otrzymał absolutorium, powołano też nowy Zarząd, który ukonstytuował się 2 lipca.

Prezesem Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto został Tomasz Winiecki. Stanowisko wiceprezesa objął Tomasz Twardowski, natomiast sekretarzem został Marcin Górzny.