29.07.2022
Lubuskie Trójmiasto przygotowuje się do rozdania środków unijnych w kolejnej perspektywie.
Lubuskie Trójmiasto przygotowuje się do rozdania środków unijnych w kolejnej perspektywie.

Zakończyły się konsultacje strategii rozwoju ponadlokalnego

20 lipca dobiegł termin wykonania diagnozy do strategii lokalnej i firma, która przygotowywała tą diagnozę w oparciu o materiały statystyczne i różne dane przedstawiła ten dokument. Zamawiający, czyli miasto Zielona Góra przyjęła opracowaną diagnozę. To kończy pierwszy etapu prac nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego. Aktualnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZNOF na lata 2021-2030. Określnie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego, w tym trybu jej konsultacji będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, które odbędzie w dniu 11 sierpnia 2022 roku – wyjaśnia Edward Fedko, prezes Lubuskiego Trójmiasta.

O szczegółach mówił na antenie Radia Zielona Góra, Edward Fedko, prezes Lubuskiego Trójmiasta.

Link do audycji: [https://rzg.pl/183498/edward-fedko-radny-sejmiku-samorzadowe-lubuskie-2/]()