29.04.2022
Rozwijamy się z Wami! 👍 - Omówienie konsultacji społecznych 👨‍👩‍👧‍👦
Rozwijamy się z Wami! 👍 - Omówienie konsultacji społecznych 👨‍👩‍👧‍👦

Dziś (29.04.2022) przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” wzięli udział w kolejnym spotkaniu koordynacyjnym, dotyczącym opracowania diagnozy do strategii rozwoju ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF)👩‍💼 . Dzięki konsultacjom przeprowadzonym w każdej z gmin udało się zebrać najważniejsze informacje, uwzględniające trudności, potrzeby i potencjał poszczególnych rejonów, a także ustalenie kolejnych etapów konsultacji, które planowane są w terminie 20-27 maja 2022 r. Dzięki współpracy członków grupy koordynacyjnej możemy wspólnie stworzyć strategię, której celem będzie usprawnienie funkcjonowania mieszkańców i zwiększenie możliwości działania w obszarach gospodarki, komunikacji i transportu, rynków pracy, oświaty, kultury, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, tożsamości lokalnej oraz aktywności mieszkańców ❤️. Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na temat spotkań konsultacyjnych, które będą miały miejsce w Państwa gminach i aktywnego uczestnictwa w tychże spotkaniach 🗣.