02.07.2024
Sulechów: 35 tys. zł dotacji dla szkoły podstawowej w Kijach
Sulechów: 35 tys. zł dotacji dla szkoły podstawowej w Kijach

Zgodnie z informacją ze strony Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Szkoła Podstawowa w Kijach otrzyma 35 000 zł dotacji w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” w 2024 roku. Łączna kwota zadania wyniesie 43 750 zł, ponieważ Gmina Sulechów zapewni wkład własny w wysokości 8 750 zł. Środki zostaną wykorzystane na nowoczesne pomoce dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a dokładnie zostaną zakupione:

  • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
  • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej związanymi z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.