09.05.2022
Zaakceptowane raporty z konsultacji społecznych w sprawach ZNOF
Zaakceptowane raporty z konsultacji społecznych w sprawach ZNOF

Za nami kolejne spotkanie koordynujące w sprawie opracowania diagnozy do strategii rozwoju ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF)👩‍💼 Zaangażowanie przedstawicieli gmin członkowskich "Lubuskiego Trójmiasta" oraz firmy wykonawczej KREATUS Sp. z o.o. pozwoliły finalnie zatwierdzić sporządzone raporty, dotyczące konsultacji społecznych i omawianych z mieszkańcami tematów 📈. Zgodnie z planem ustalono zorganizowanie kolejnych konsultacji społecznych 🗣, które odbędą się w dniach 23.05 - 26.05 we wszystkich członkowskich jednostkach samorządowych. To kolejny krok planu wdrożenia Strategii Ponadlokalnej i polepszenia funkcjonowania mieszkańców! 👥 Szczegóły dotyczące terminów spotkań opublikowane zostaną niebawem. 🕓📆

Poniżej znajduje się link do wszystkich zatwierdzonych raportów: https://drive.google.com/drive/folders/1JLgAQUeG2P4yjC4nYKvsdq3g5PjUka1n?usp=sharing