13.07.2021
„Promocja gospodarcza i rozwój terenów inwestycyjnych w obszarze Lubuskiego Trójmiasta”
„Promocja gospodarcza i rozwój terenów inwestycyjnych w obszarze Lubuskiego Trójmiasta”

Beneficjent – Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto

Partner – Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska

Przedsięwzięcie dotyczyło promocji gospodarczej, dzięki której stworzono spójny wizerunek silnego regionu, co docelowo wpłynęło na zwiększenie liczby inwestycji w regionie, jak też powiązań biznesowych przedsiębiorstw, mających bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy gmin Aglomeracji Zielonogórskiej, do której należy beneficjent projektu Lubuskie Trójmiasto. Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto przystąpiło do Aglomeracji Zielonogórskiej – stowarzyszenia większej liczby gmin z południa województwa – w celu zintensyfikowania potencjału gospodarczego. O potencjale gospodarczym Aglomeracji Zielonogórskiej świadczy liczba różnych form podmiotów gospodarczych w odniesieniu do całego województwa. W obszarze Aglomeracji Zielonogórskiej koncentruje się wiele przedsiębiorstw. Jest jednak jeszcze sporo terenów inwestycyjnych do zagospodarowania, oczekujących na inwestorów. Stwarza to konkretną potrzebę promowania ich przez Lubuskie Trójmiasto w ramach Aglomeracji Zielonogórskiej. Działania realizowane w ramach projektu miały na celu stworzenie atrakcyjnego dla inwestorów i przedsiębiorców wizerunku regionu. Idea trzech samorządów – Zielonej Góry, miasta na prawach powiatu, gminy Nowa Sól – miasto oraz Gminy Sulechów, doprowadziła do stworzenia podstawy marki „Lubuskiego Trójmiasta”, wokół której w formalnych ramach stowarzyszenia ma szansę zaistnieć modelowy rodzaj współpracy JST, przy wykorzystaniu wspólnego potencjału na rzecz stworzenia najbardziej optymalnych warunków rozwoju.