01.06.2023
Absolutorium dla burmistrz Otynia
Absolutorium dla burmistrz Otynia

Przypadająca na połowę roku Sesja Absolutoryjna, to najważniejsze posiedzenie Rady Miejskiej Otyń. Rok 2022 był oceniany przede wszystkim przez pryzmat realizacji budżetu. W pierwszej kolejności Rada Miejska przyjęła Raport o Stanie Gminy za ubiegły rok i udzieliła Burmistrz Otynia Barbarze Wróblewskiej wotum zaufania. Następnie zatwierdzono sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Gminy Otyń w 2022 roku oraz zgodnie z rekomendacjami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przegłosowano udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

„Serdecznie dziękuję Radzie za głosowanie, podziękowania i motywujące słowa. W imieniu zespołu dziękuję za poradzenie sobie z niełatwym rokiem, za wiele inwestycji, które dzięki waszym uchwałom są realizowane” – mówiła Burmistrz Otynia B. Wróblewska.

„Mówi się o absolutorium dla burmistrza, ale teraz kieruję słowa do całego zespołu współpracowników, Sołtysów i Rad Sołeckich, bo każdy ma w tym swój udział. Od pracowników gospodarczych i tych na pozostałych stanowiskach, przez kierowników, po dyrektorów placówek oświatowych, dyrektora Gminnego Centrum Kultury, z którym dopilnowaliśmy powstania Stacji Kultura, pracowników opieki społecznej. I tak mogła bym wymieniać jeszcze długo, natomiast szczególnie dziękuję wielkiej naszej Pani Skarbnik Krystynie Nadolskiej. Jesteśmy Gminą bez zadłużenia, inni nas pytają o to, jak to się robi. Stan naszych finansów to powód do dumy. Obok stoi Pani Sekretarz Halina Malczewska, która zastępuje mnie pod moją nieobecność. Jesteśmy uzupełniającym się zespołem, który jest tutaj nie dla siebie, a dla mieszkańców, którzy nam zaufali” – podkreślała Burmistrz B. Wróblewska.

źródło: Urząd Miejski Otyń