O nas

Lubuskie Trójmiasto

to stowarzyszenie, do którego należy
osiem gmin z województwa lubuskiego:

 • - Czerwieńsk
 • - Nowa Sól
 • - Nowogród Bobrzański
 • - Otyń
 • - Sulechów
 • - Świdnica
 • - Zabór
 • - Zielona Góra

Historia

Miastami założycielskimi są: Zielona Góra, Nowa Sól i Sulechów. Pomysł utworzenia Lubuskiego Trójmiasta narodził się w 2003 roku. Porozumienie o współpracy między trzema miastami podpisane zostało 7 kwietnia 2004 roku.
W dniu 8 czerwca 2008 postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, co jest równoznaczne z początkiem jego prawnego funkcjonowania. Na przestrzeni kilkunastu lat, Lubuskie Trójmiasto realizowało szereg działań na rzecz rozwoju partnerskich miast. Ścisła współpraca dotyczyła nie tylko działań skupiających się wokół gospodarki i turystyki. W centrum zainteresowań znalazły się także projekty komunikacyjne i logistyczne.

about_us_image

Punktem zwrotnym w kilkunastoletniej historii Lubuskiego Trójmiasta był rok 2020. Wówczas prezydenci Nowej Soli i Zielonej Góry oraz burmistrz Sulechowa podjęli decyzję o tzw. „nowym otwarciu”, czyli reaktywacji Stowarzyszenia. Wybrano nowy Zarząd, przed którym nakreślono ambitny cel, mianowicie rozszerzenie Lubuskiego Trójmiasta o kolejnych partnerów, wspólnie z którymi można by jeszcze skuteczniej sięgać po pieniądze z UE. Obok miast założycielskich Zielonej Góry, Nowej Soli oraz Sulechowa chęć przystąpienia do Lubuskiego Trójmiasta wyrazili włodarze samorządów: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór. W tej sprawie podpisano list intencyjny, w którym określono cele do zrealizowania przez partnerów. Po oficjalnym przystąpieniu do Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, wszystkie gminy utworzyły Zielonogórsko – Nowosolski Obszar Funkcjonalny (ZNOF), na którym z powodzeniem można realizować inwestycje z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. ZNOF to prawdziwy gigant, który swoim zasięgiem obejmuje ponad 1300 km kw. Co istotne, na tym obszarze mieszka ponad 240 tys. Lubuszan, zlokalizowanych jest kilkaset placówek oświatowych i trzy duże szpitale. To także setki kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci wiedzą, że wspólnie mogą sięgnąć po większy kawałek unijnego tortu i w ten sposób zrealizować szereg ważnych dla mieszkańców inwestycji.

about_us_image_2

Cele

Cele Główne zadania do zrealizowania przez Lubuskie Trójmiasto ujęte w liście intencyjnym:

 • -Budowa szybkiej kolei trójmiejski relacji Sulechów
 • -Budowa szybkiej kolei trójmiejski relacji Sulechów – Zielona Góra – Nowa Sól wraz z centrami przesiadkowymi.
 • -Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry, omijającej miejscowości Przylep, Płoty i Czerwieńsk, prowadzącej przez most w Pomorsku i łączącej się docelowo z planowanym węzłem S3 Sulechów Północ.
 • -Budowa 2 etapu obwodnicy południowej Zielonej Góry prowadzącej do węzła S3 w Niedoradzu.
 • -Budowa ciągu komunikacyjnego południowej części Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 • -Budowa sieci spójnych ścieżek rowerowych łączących miejscowości obszaru funkcjonalnego.
 • -Wdrażanie rozwiązań usprawniających żeglugę na Odrze.
 • -Realizacja projektów oświatowych przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności ofert edukacyjnych placówek oświatowych.
 • -Realizacja projektów generujących pogłębioną, niekonkurencyjną specjalizację placówek służby zdrowia.
 • -Realizacja projektów związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych.
 • -Realizacja projektów turystycznych i inwestycji infrastrukturalnych z zakresu turystyki.
 • -Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wsparcia i rozwoju kapitału przyrodniczego (rewitalizacja terenów zielonych).

To oczywiście część zadań, pozostałe zostaną zapisane w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Ten dokument musi być spójny ze strategiami lokalnymi członków Stowarzyszenia, Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 oraz ze strategiami krajowymi. Nie jest to zadanie łatwe, ale konieczne do wykonania, by w przyszłości można było skutecznie sięgać po pieniądze UE oraz budżetu państwa.

Lokalizacja: Osią komunikacyjną Lubuskiego Trójmiasta jest droga ekspresowa S3, której ponad 40 km odcinek łączy ośrodki Trójmiasta. Około 34 km od Zielonej Góry znajduje się port lotniczy Zielona Góra-Babimost obsługujący loty do Warszawy. Kształcenie na poziomie wyższym w regionie zapewnia Uniwersytet Zielonogórski. Filarem turystki Lubuskiego Trójmiasta jest rzeka Odra, która dzięki staraniom członków Stowarzyszenia