Organy statutowe

Zarząd Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto

Edward Fedko

Prezes Zarządu

Beata Kulczycka

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Kaliszuk

Sekretarz Zarządu

Walne zgromadzenie

Marcin Pabierowski

Prezydent Zielonej Góry

Beata Kulczycka

Prezydent Nowej Soli

Wojciech Sołtys

Burmistrz Sulechowa

Paweł Mierzwiak

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Barbara Wróblewska

Burmistrz Otynia

Agata Olejniczak

Burmistrz Czerwieńska

Robert Sidoruk

Wójt Zaboru

Izabela Mazurkiewicz-Kąkol

Wójt Gminy Świdnica

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca

Barbara Wróblewska

Burmistrz Otynia

Sekretarz

Paweł Mierzwiak

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Wojciech Sołtys

Burmistrz Sulechowa