04.12.2023
Autorzy otyńskich kartek bożonarodzeniowych nagrodzeni
Autorzy otyńskich  kartek bożonarodzeniowych nagrodzeni

Nazwiska 12 laureatów były już znane, a dziś Burmistrz Otynia i członkowie komisji konkursowej odsłonili ostatnie karty, czyli w kolejności zajętych miejsc nagrodzili autorów najciekawszych prac. Raz jeszcze gratulujemy wszystkim, którzy osiągnęli następujące wyniki: W kategorii starszej: 1 miejsce Adrian Inglot 2 miejsce Bruno Krystkowiak 3️ miejsce Maja Radczyc oraz wyróżnienia dla: Hanny Rój, Nadii Jankowskiej i Sebastiana Puchały.

W Kategorii młodszej: 1 miejsce Hanna Lewczuk 2️ miejsce Dmytriev Yehor 3️ miejsce Michał Prus

oraz wyróżnienia dla: Nikodema Krystkowiaka, Natalii Wilczyńskiej i Aleksandry Stasińskiej.

Organizatorami konkursu byli: Burmistrz Otynia, Gminne Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.