19.02.2024
Bezpieczniej na drogach w gminie Otyń
Bezpieczniej na drogach w gminie Otyń

Trwają rozpoczęte w poprzednim tygodniu prace związane z oczyszczaniem dróg z największych gałęzi, które kładą się w kierunku jezdni, zawężają pas drogowy aż o około 2 metry i utrudniają poruszanie się w terenie pomiędzy Modrzycą, Bobrownikami i Borkami. Przycinane są też drobniejsze rośliny, którymi zarastają niektóre rowy melioracyjne. Co ważne, firma wykonujące te poprawiające bezpieczeństwo prace robi to nieodpłatnie w zamian za pozyskany w ten sposób materiału do produkcji biomasy.