18.11.2022
Budżet Lubuskiego Trójmiasta na przyszły rok przyjęty jednomyślnie [ZDJĘCIA]
Budżet Lubuskiego Trójmiasta na przyszły rok przyjęty jednomyślnie [ZDJĘCIA]

W gościnnym Zaborze odbyło się kolejne ‐ czwarte w tym roku - Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto.  Obradom przewodniczył gospodarz gminy Robert Sidoruk.

Starosta nowosolski oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci samorządów tworzących Lubuskie Trójmiasto głosowali nad ustaleniem wysokości składek członkowskich na przyszły rok oraz nad przyszłorocznym budżetem LT.

"Końcówka roku, to czas i obowiązek przygotowania budżetu na następny rok. Taki budżet Stowarzyszenia został przyjęty jednomyślnie" – komentuje Edward Fedko, prezes zarządu Lubuskiego Trójmiasta.

Walne Zgromadzenie było również okazją do dyskusji na temat postępu prac nad najważniejszymi dokumentami strategicznymi niezbędnymi do skutecznego ubiegania się o środki unijne na realizację inwestycji w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

" W gronie samorządowców i ekspertów pracujemy nad wieloma dokumentami m.in. nad strategią rozwoju ponadlokalnego, czy też strategią mobilnego transportu miejskiego (SUMP). Chcemy jak najlepiej poznać potrzeby mieszkańców Zielonogórsko - Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego stąd głębokie analizy, spotkanie i konsultacje" – wyjaśnia Fedko.

Spotkanie gospodarzy miast i gmin tworzących Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny było też okazją do ważnych rozmów o wysokości alokacji środków unijnych, jakie w ramach programu ZIT mają trafić do ponad 240 tys. Lubuszan zamieszkujących teren Lubuskiego Trójmiasta.