30.04.2024
Dziedzictwo kulturowe renesansu w powiecie nowosolskim
Dziedzictwo kulturowe renesansu w powiecie nowosolskim

Muzeum Miejskie w Nowej Soli zaprasza na finisaż wystawy i promocję publikacji „Dziedzictwo kulturowe renesansu w powiecie nowosolskim”. Podczas spotkania odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po ekspozycji i prelekcja autora książki dr. Tomasza Andrzejewskiego pt. „Rodzina von Schönaich – renesansowi budowniczowie”. Po wygaśnięciu głogowskiej linii Piastów u schyłku średniowiecza ich rolę polityczną, gospodarczą i kulturalną przejęły możne rody szlacheckie, które w okresie schyłkowym rządów książęcych uzyskały liczne nadania ziemskie i wpływy. W pierwszej połowie XVI stulecia pozycję taką zdobyła rodzina von Rechenberg, która skupiła władzę nad niemalże całym obszarem powiatu nowosolskiego (Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański i Otyń). W połowie stulecia w regionie pojawił się przedstawiciel innego rodu – Fabian von Schönaich, który zakupił największy w regionie kompleks majątkowy Siedlisko-Bytom Odrzański. Jego spadkobierca Georg powiększył stan posiadania rodziny i odegrał kluczową rolę w życiu społeczno-gospodarczym regionu na przełomie epok, czyli renesansu i baroku. W prezentacji omówiona zostanie droga tych dwóch renesansowych przedstawicieli rodziny von Schönaich w zdobyciu pozycji społecznej rodu, którą zachwiały dopiero wydarzenia II wojny światowej. Ślady tej aktywności, pomimo upływu 400 lat, nadal obecne są w krajobrazie kulturowym regionu i tym tropem spróbujemy podążyć. Zapraszamy serdecznie 10 maja na godzinę 17:00 do Muzeum Miejskiego w Nowej Soli (ul. Muzealna 20). Wśród uczestników spotkania rozlosujemy 10 egzemplarzy nowej publikacji. Od tego dnia książkę będzie też można nabyć w muzealnym sklepiku.