19.12.2022
Budżet Gminy Otyń przyjęty jednomyślnie! B. Wróblewska: Mamy ambitne cele do realizacji
Budżet Gminy Otyń przyjęty jednomyślnie! B. Wróblewska: Mamy ambitne cele do realizacji

Rada przyjęła budżet jednomyślnie ✅ Prawie 47 mln złotych po stronie dochodów oraz 54,3 mln zł na wydatki. To podstawowe liczby przegłosowanego dziś przez Radnych projektu budżetu Gminy Otyń na 2023 rok ✅ W uchwale budżetowej na rok 2023 zaplanowano dochody w wysokości 46 744 793 zł. Z tego dochody bieżące na poziomie 28,3, a dochody majątkowe 18,4 mln zł. ✅ Z kolei wydatki w kolejnym roku mają wynieść według planu 54 310 612 zł, w tym bieżące – 31,1 i majątkowe – 23,1 mln zł. Deficyt budżetowy w wysokości 7 565 8181 zł pokryty zostanie z: nadwyżek z lat ubiegłych w kwocie 3 565 818 zł oraz przychodów z zaciągniętego kredytu w kwocie 4 mln zł. ✅ Kwota długu na koniec 2022 roku wyniesie zero zł. Kwota długu zaplanowana na koniec roku 2023 wyniesie natomiast 4 mln zł, co wynika z planowanego kredytu. ✅ - Przedkładam Państwu rzetelnie wypracowany projekt budżetu Gminy na nowy rok, w który zgodnie z planem wejdziemy w bardzo dobrej kondycji finansowej - bez żadnego zadłużenia. Jesteśmy gotowi, żeby wykonać następny krok w realizacji kolejnych założeń naszej wieloletniej strategii rozwoju Gminy. Przedstawiony Państwu projekt budżetu uwzględnia dane i wiedzę o stanie i perspektywach finansowych Gminy na moment jego opracowania. Nawet krótkookresowe perspektywy obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, inflacją, koniunkturą gospodarczą – mówiła Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska. ✅ - Niemniej jednak – jak w latach poprzednich - postawiliśmy sobie ambitne cele do realizacji. Nigdy wcześniej w budżecie Gminy Otyń nie zaplanowano tak wysokich wydatków majątkowych, będziemy aplikować o środki zewnętrzne, wdrażać nowe rozwiązania energooszczędne. Duża skala realizowanych inwestycji, różnorodne zadania bieżące – to wszystko ma służyć naszym mieszkańcom i rozwojowi naszej małej ojczyzny – dodała.