13.10.2023
Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Otyń
Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Otyń

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej włodarze gminy Otyń zaprosili do Gminnego Centrum Kultury emerytowanych pracowników szkół – zarówno byłych pedagogów, jak i pracowników obsługi i administracji oraz najbardziej zasłużonych w ostatnim roku czynnych pedagogów placówek z Otynia i Niedoradza. Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska wręczyła nagrody, wyróżnienia za zaangażowanie w organizację lipcowych obchodów 700-lecia Otynia oraz listy gratulacyjne dla wszystkich zaproszonych gości. Uroczystość uświetnił recital Bogusławy Lewalskiej przy akompaniamencie Dariusza Cetnera.