04.04.2023
Inauguracyjne posiedzenie Ciała Doradczego
Inauguracyjne posiedzenie Ciała Doradczego

W siedzibie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto w Zielonej Górze odbyło się dzisiaj (04.04) inauguracyjne posiedzenie Ciała Doradczego ds. Przygotowania i Wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz Strategii ZIT Zielonogórsko - Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 - 2030.

Ciało Doradcze powołane zostało uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto z dnia 13 marca 2023 roku w składzie 10 osób, które odpowiedziały w formie złożonej ankiety na ogłoszony nabór.

Ciało Doradcze uprawnione jest między innymi do wyrażania opinii, podejmowania inicjatyw, proponowania rozwiązań odnoszących się do Strategii Rozwoju Ponadlokalnego oraz Strategii ZIT ZNOF na lata 2021 - 2023.

Przewodniczącą Ciała Doradczego wybrana została Pani Marta Auguścik - Lipka z Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie, a Wiceprzewodniczącą Pani Hanna Nowicka - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto.