17.10.2023
Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli zdobywa prestiżową nagrodę Lodołamacze 2023 za Przyjazną Przestrzeń
Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli zdobywa prestiżową nagrodę Lodołamacze 2023 za Przyjazną Przestrzeń

Prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent Karina Jarosz wraz z pracownikami wydziału spraw społecznych: naczelnik wydział Jolantą Kabzińską, Kaliną Patek oraz koordynatorem CAS Marcinem Hermą i wydziału inwestycji Kamilem Jurdzińskim, odebrali zasłużoną nagrodę na Zamku Królewskim w Warszawie. W świetle współczesnych wyzwań społecznych i kulturowych, które stawiają przed nami konieczność przełamywania stereotypów i uprzedzeń, istnieje coraz większa potrzeba doceniania organizacji i instytucji, które odważnie dążą do tworzenia otwartych i przyjaznych przestrzeni dla różnych grup społeczeństwa. W tej właśnie kategorii – Przyjazna Przestrzeń – Centrum Aktywności Społecznej (CAS) w Nowej Soli zostało laureatem na etapie centralnym w konkursie Lodołamacze 2023. Laureaci Lodołamaczy to firmy, instytucje i organizacje, które nie tylko przełamują stereotypy i uprzedzenia, ale także otwierają drzwi dla osób niepełnosprawnych, umożliwiając im pracę i rozwijanie swojego potencjału. To przedsiębiorcy, którzy widzą w osobach z niepełnosprawnościami pełnoprawnych pracowników, współtworzących sukces swojej firmy. W kampanii społecznej Lodołamacze, która już od XVIII edycji promuje te wartości, uhonorowano laureatów w 10 kategoriach. Jedną z nich jest „Przyjazna Przestrzeń – dostępność cyfrowa”, w której to właśnie CAS w Nowej Soli odniosło zasłużone zwycięstwo.

CAS w Nowej Soli – Przyjazna Przestrzeń dla Wszystkich CAS w Nowej Soli to miejsce, które od lat odgrywa kluczową rolę w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego i wspieraniu różnych grup społeczeństwa. Jego działania opierają się na szerokim spektrum inicjatyw, które przyczyniają się do integracji środowisk senioralnych oraz grup międzypokoleniowych, rozwijania tożsamości lokalnej młodego pokolenia, promowania i inicjowania działań na rzecz otoczenia osób z niepełnosprawnościami, a także organizowania działań animacyjnych w dziedzinach kultury, sportu, ekologii i wielu innych. Przede wszystkim CAS w Nowej Soli jest miejscem, które umożliwia osobom z niepełnosprawnościami aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. To centrum, które inicjuje i wspiera działania na rzecz budowania społecznego systemu wsparcia oraz rozwoju wolontariatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.