20.10.2023
Lubuskie Trójmiasto stawia na rozwój edukacji [ZDJĘCIA]
Lubuskie Trójmiasto stawia na rozwój edukacji [ZDJĘCIA]

W dniu 20.10.2023 r. w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze odbyło się spotkanie dotyczące przyszłej realizacji projektów związanych z rozwojem edukacji na terenie Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni włodarze samorządów stowarzyszonych oraz osoby odpowiedzialne za edukację. Wszystkich uczestników spotkania powitał Prezes Zarządu Stowarzyszenia Edward Fedko, podkreślając, że szczególnie zależy nam na udziale i opinii samorządów w przygotowaniu nowych projektów. Na spotkaniu zostały omówione zaplanowane w Strategii Ponadlokalnej Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego projekty dotyczące wspierania edukacji, możliwe typy i planowane do realizacji projekty, wytyczne oraz zakres wsparcia w ramach programu FEWL 2021-2027.

Przedstawiciele Centrum Nauki Keplera Pani dr Krystyna Walińska (Centrum Przyrodnicze) oraz Pan Krzysztof Rosiński podsumowali doświadczenia i efekty realizacji projektów z poprzedniej perspektywy finansowej, w szczególności Projektu "Świat Nauki", zwracając uwagę na ciekawość i różnorodność prowadzonych zajęć, a także elementy projektu, które można poprawić.

Na spotkaniu Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto przedstawiło również wstępną planowaną strukturę zarządzania projektem Wyrównanie szans edukacyjnych w zakresie szkolnictwa ogólnego (realizacja w oparciu o Centrum Nauki Keplera, Park Fizyki i inne jednostki z terenu ZNOF) – projekt dla całego ZNOF. Przewidziano udział wszystkich samorządów, jako partnerów projektu oraz powołanie Zespołu Koordynacyjnego, reprezentującego przedstawicieli każdego partnera projektu. Na spotkaniu uzyskaliśmy rekomendacje i opinie od obecnych uczestników dla planowanych przyszłych projektów w ramach EFS. Pan Prezes Edward Fedko podsumował przebieg spotkania i podziękował za ciekawe głosy w dyskusji.