30.10.2023
Kolejne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” za nami. Budżet Stowarzyszenia na 2024 uchwalony
Kolejne  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” za nami. Budżet Stowarzyszenia na 2024 uchwalony

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto odbyło się w dniu 27 października br. w Ambasadzie Seniora przy ul. Al. Niepodległości 10 w Zielonej Górze. Gospodarzem zgromadzenia było Miasto Zielona Góra. Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, zgodnie ze statutem. Zebranych powitał Pan Janusz Kubicki – Prezydent Miasta Zielona Góra, który jednocześnie przewodniczył obradom. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli zaproszeni włodarze samorządów stowarzyszonych oraz zaproszeni goście. Zarząd Stowarzyszenia reprezentowali Pan Edward Fedko – Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Pani Beata Kulczycka – Wiceprezes Zarządu, Pan Krzysztof Kaliszuk – Sekretarz Stowarzyszenia. Pan Edward Fedko podziękował za aktywne uczestnictwo i przedstawił informację na temat działalności Zarządu i Biura Stowarzyszenia w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami. Pan Prezes zwrócił szczególną uwagę na prowadzone projekty, pozyskiwanie nowych środków oraz przygotowywaną koncepcję Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT). Aktualnie Lubuskie Trójmiasto prowadzi intensywne działania w ramach przygotowywanej koncepcji projektu. Uzgadniane są proponowane lokalizacje planowanych przystanków oraz inne uwagi o charakterze technicznym i proceduralnym, przekazywane ze strony wyznaczonych przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zrealizowano wszystkie punkty posiedzenia. Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Barbara Wróblewska przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej, dotyczącą projektu budżetu Stowarzyszenia na rok 2024. W trakcie Walnego Zgromadzenia podjęto uchwały dotyczące przyjęcia budżetu na rok 2024 oraz w sprawie uchwalenia składki członkowskiej na rok 2024.

Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie przez wszystkich członków Stowarzyszenia. W roku 2024 i latach kolejnych przed Stowarzyszeniem Lubuskie Trójmiasto zostały postawione duże wyzwania w zakresie realizacji nowych projektów i pozyskania znacznych środków finansowych na zrównoważony rozwój Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.