13.11.2023
Otwarcie Nowego Odcinka Drogi Powiatowej Łęgowo-Klępsk
Otwarcie Nowego Odcinka Drogi Powiatowej Łęgowo-Klępsk

W Łęgowie, odbyło się uroczyste otwarcie nowego odcinka drogi powiatowej Łęgowo-Klępsk. Tego ważnego wydarzenia dokonali Poseł na Sejm RP, Jerzy Materna, starosta powiatu zielonogórskiego, Krzysztof Romankiewicz, burmistrz Sulechowa, Wojciech Sołtys, Krzysztof Kasza - sołtys sołectwa Łęgowo, Magdalena Mikulska-Jaroszkiewicz - sołtys sołectwa Klępsk i przedstawiciele wykonawcy. Inwestycja, która nosi nazwę "Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły – Łęgowo – Klępsk (etap IV odcinek Łęgowo – Klępsk)", była projektem wartym ponad 10 milionów złotych. W ramach dofinansowania gmina Sulechów przekazała 376 785 zł, wspierając w ten sposób przedsięwzięcie. Pozostałe środki pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla powiatu oraz gminy Sulechów. Nowy odcinek drogi stanowi ważne połączenie komunikacyjne, które usprawni ruch i przyczyni się do poprawy infrastruktury drogowej w regionie. Remont nowej drogi zapewni mieszkańcom Łęgowa i Klepska lepszy dojazd do wielu miejsc w gminie.