12.12.2023
Wielkopolskie niespodzianki dla Lubuszan. Edward Fedko i Andrzej Brachmański odznaczeni
Wielkopolskie niespodzianki dla Lubuszan. Edward Fedko i Andrzej Brachmański odznaczeni

Edward Fedko, radny sejmiku i wieloletni burmistrz Trzciela został wyróżniony Odznaką Honorową "WIERNI TRADYCJI" za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim. Natomiast wieloletni poseł, a dziś zielonogórski radny Andrzej Brachmański został odznaczony Honorową Odznaką "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego". Wyróżnienia przyznało Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego podczas corocznej Gali Dobosza, która odbyła się w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, to stowarzyszenie patriotyczne o zasięgu ponadregionalnym, z kołami w sześciu województwach, liczącymi łącznie ok. 90 kół i ok. 2,5 tys. członków. Powstało 30 stycznia 1989 roku. Jego celem jest m.in. krzewienie wiedzy i kultywowanie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz popularyzacja wartości, które przyświecały powstańcom wielkopolskim. Odznaką organizacyjną Towarzystwa jest rozetka (biało-czerwona kokarda) z nadrukiem w środku rozetki, w części czerwonej „TPPW”.

Medalem „Wierni Tradycji” został uhonorowany Edward Fedko, radny sejmiku lubuskiego i wieloletni burmistrz Trzciela. Fedko od lat działa na pograniczu lubusko-wielkopolskim, na styku spraw obu społeczności i ma niemałe zasługi dla pielęgnacji pamięci o powstańcach. - To zobowiązanie do dalszej aktywnej współpracy – komentuje Edward Fedko.

Podczas uroczystości wręczano także odznaki „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Jedna z nich trafiła do wieloletniego posła, dziś zielonogórskiego radnego Andrzeja Brachmańskiego.

  • Odznaczenie w hierarchii odznaczeń zbyt wysoko się nie klasyfikuje. Ale dla mnie ma wielką wartość! Całe życie zawieszony między Śląskiem, Wielkopolską a Lubuskiem jestem trochę jak ten Jan bez Ziemi. Nigdzie do końca swój. Moja Mała Ojczyzna to teren między Zieloną Górą, Babimostem a Wolsztynem. Dużo Lubuskiego, trochę Wielkopolski. Ale przez lata tak się życie układało, iż podejmowałem różne działania i dla Lubuskiego i dla Wielkopolski. Dziś ciągle jestem członkiem kilku organizacji lubuskich i kilku wielkopolskich. Stad docenienie mojej pracy przez samorząd Wielkopolski jest dla mnie tak sympatyczne.

Wyróżnienia przyznano z okazji zbliżającej się 105 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po raz trzeci będzie ona obchodzona jako święto państwowe.