01.03.2024
Edward Fedko: Zadbamy o spokojną jesień życia na Ziemi Lubuskiej
Edward Fedko: Zadbamy o spokojną jesień życia na Ziemi Lubuskiej

Dziś w zielonogórskiej Ambasadzie Seniora zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego poruszyliśmy temat funkcjonowania rad seniorów i aktywności, jakie można zaproponować osobom starszym.

Zielona Góra posłużyła jako wzór dobrych praktyk, bowiem od lat rozwój polityki senioralnej jest oczkiem w głowie prezydenta Janusza Kubickiego. Działa tu Zielonogórska Rada Seniorów, Ambasada Seniora, mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, zniżki dla seniorów, np. na basen czy program ZGrani zielonogórzanie 50+, a w tym roku po raz pierwszy odbył się Karnawałowy Bal Seniora, na którym bawiło się 1500 osób. – Marzy mi się jeszcze dom kultury dla seniora, gdzie osoby starsze będą mogły realizować się twórczo – wybiega w przyszłość prezydent Janusz Kubicki

  • Liczę, że Zielona Góra zainspiruje przedstawicieli innych miejscowości – komentuje Edward Fedko, prezes Lubuskiego Trójmiasta i inicjator spotkania.

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto wspólnie z Zielonogórską Ambasadą Seniora było organizatorem spotkania, dotyczącego inicjatyw integrujących współpracę w ramach Rad Seniorów z terenu Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zielonogórska Rada Seniorów współpracuje ze wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz seniorów. Pierwsze spotkanie inauguracyjne odbyło się w dniu 1 marca br. w Ambasadzie Seniora w Zielonej Górze. Uczestników spotkania powitali Prezes Stowarzyszenia Edward Fedko oraz prof. Czesław Grabowski – Przewodniczący Zielonogórskiej Rady Seniorów. Wszystkich bardzo ciepło powitał również Prezydent Janusz Kubicki oraz przedstawił cele utworzenia Ambasady Seniora i realizowanej polityki senioralnej.

Prezes Edward Fedko przedstawił prezentację potencjału Lubuskiego Trójmiasta oraz przybliżył prowadzone przez Lubuskie Trójmiasto kluczowe projekty i zamierzenia. Najważniejsze cele na najbliższy okres to budowa Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasto (SKALT) oraz przyjęcie i realizacja przez samorządy Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF) na lata 2021-2030. Kluczowa będzie realizacja przygotowanych projektów finansowanych w ramach Programu FEWL na lata 2021-2027. Na ten cel przeznaczono dla obszaru ZNOF ponad 44 mln. euro ze środków UE. W spotkaniu udział wzięła Wiceprezes Beata Kulczycka, która w dyskusji przedstawiła bardzo bogate doświadczenia Nowej Soli w tematyce prowadzonej polityki senioralnej. W dyskusji uczestnicy podzieli się doświadczeniami w zakresie działalności Rad Seniorów na terenie samorządów ZNOF i opowiedzieli o realizowanych inicjatywach. Wiele z nich dotyczy działań Rad Seniorów, które ściśle współdziałają z włodarzami samorządów. Często są to inicjatywy oddolne i pomysły samego środowiska, bądź realizowane w ramach różnych grantów i projektów. Są to wspólne spotkania, ławeczki seniorów, pomoc w bieżących problemach życia codziennego, oferowanie usług drobnych napraw, czy wspólne wyjścia/wyjazdy do placówek kultury. Omówiono również działalność istniejących klubów seniora, Domów Pomocy Społecznej oraz oferty dla starszych seniorów, którzy wymagają pomocy (usługi opiekuńcze, opaski życia itp.). Ciekawym pomysłem wdrożonym w Gminie Świdnica jest instalacja czujników dymu w domach starszych osób mieszkających samotnie. Ustalono, że spotkania i wymiana doświadczeń będą się odbywały cyklicznie raz na kwartał i na terenach różnych gmin. Przewodniczący Czesław Grabowski podkreślił, że służy wszelką pomocą w przygotowaniu niezbędnych procedur dotyczących powołania Rad Seniorów w gminach, gdzie jeszcze taka działalność nie została sformalizowana.