29.09.2023
Zielona Góra przyjęła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
Zielona Góra przyjęła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wrześniowa sesja rady miasta. Przylep, mobilność i ścieżka rowerowa do Nowej Soli. Dziś radni spotkali się w ratuszu, aby przedyskutować najważniejsze aktualne kwestie dotyczące miasta. Wśród omawianych spraw znalazł się m.in. pożar hali w Przylepie, ale też przyjęcie planu zrównoważonej mobilności czy pomoc finansowa dla powiatu nowosolskiego.

Podczas obrad bez wątpienia sporo emocji wśród radnych budziła sprawa pożaru magazynu z odpadami w Przylepie. Prezydent Janusz Kubicki starał się uspokoić zgromadzonych i przedstawił kompleksowo, jakie działania podjął urząd miasta, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo.

  • Łącznie w Łężycy oraz Przylepie pobraliśmy 136 próbek wody. Same Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja przebadały 73 próbki, w tym 66 wody pitnej z miejskiej sieci wodociągowej, trzy z basenów przydomowych oraz cztery z kanalizacji ściekowej. Nasza sieć wodociągowa jest bezpieczna. Na miejscu pogorzeliska zamontowaliśmy 11 kamer monitorujących ten teren. Powstało także laboratorium próbek odpadów, dzięki czemu wiemy, co możemy zutylizować termicznie w spalarni w Ciepielówku, a co zostanie wywiezione na składowisko do Konina - tłumaczył włodarz Zielonej Góry. I przytoczył również wyniki badań gruntu wykonane przez firmę J.S. Hamilton.- Badania nie wykazały żadnych przekroczeń we wszystkich przekazanych do badań próbkach, które zostały pobrane z gruntów mogących występować w zasięgu oddziaływania pożaru – cytował raport prezydent Kubicki.
  • Ważnym elementem spotkania było przyjęcie przez radnych tzw. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Za jego przygotowanie odpowiadał Zespół Doradców Gospodarczych Tor, który wytyczył strategiczne i operacyjne cele dla miasta, w dwóch ramach czasowych, do 2030 oraz 2040 roku. – To jest pewna wizja, do której powinny dążyć samorządy. Ale ten dokument jest również jednym z najważniejszych wymaganych przez Unię Europejską, bez niego nie sposób starać się o dofinansowanie projektów m.in. z zakresu elektromobilności – wyjaśniał Michał Grobelny, przedstawiciel firmy. Jednocześnie radni zgodzili się na przekazanie powiatowi nowosolskiemu ok. 5,6 mln zł dotacji celowej z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Otyń – Niedoradz – Zielona Góra. – To bardzo potrzebna trasa. Cieszę się, że jest już na ukończeniu, za co dziękuję radnemu Robertowi Górskiemu, który mocno zaangażował się w sprawę. 8 października powinno odbyć się oficjalne otwarcie ścieżki, na co już teraz państwa zapraszam – podkreślał prezydent J. Kubicki.