14.11.2022
Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach w Gminie Czerwieńsk. Jak i gdzie złożyć wniosek?
Sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach w Gminie Czerwieńsk. Jak i  gdzie złożyć wniosek?

Mieszkańcy Gminy Czerwieńsk mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego od poniedziałku 14 listopada 2022 r.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku ul. Rynek 25, 66 - 016 Czerwieńsk:

osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku w pn. 08:00 -16:00,
wt - pt: 07.00 - 15:00; wysłać pocztą tradycyjną na wyżej wskazany adres; za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Wniosek jest do pobrania na stronie gminy.

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw (do 31 grudnia 2022 r.) prosimy o niezwłoczne składanie wniosków.

Kto jest uprawniony do zakupu preferencyjnego paliwa stałego?

Zgodnie z art. 8.ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz 1692 i 1967) oraz złoży oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy (tj. 1,5 tony do dnia 31 grudnia 2022 r.)

Ile węgla przysługuje?

Jedno gospodarstwo domowe będzie mogło nabyć łącznie 3 tony węgla, z czego maksymalnie:

1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. 1,5 tony od 01 stycznia 2023 r. Ile będzie trzeba zapłacić za tonę węgla?

W wyniku trudnych rozmów i negocjacji jakie Burmistrz Czerwieńska prowadził ze składami węglowymi, mieszkańcy będą mogli nabywać węgiel w cenie 1830,00 zł brutto za tonę. Cena nie zawiera jednorazowej usługi transportu surowca ze składu do gospodarstwa domowego.

Skąd będzie odbywała się dystrybucja węgla? Dystrybucją węgla na terenie Gminy Czerwieńsk zajmie się skład węgla w Czerwieńsku przy ul. Młyńskiej 4, na podstawie stosownej umowy zawartej z Gminą.

fot. pixabay