16.11.2022
Za nami Sesja Rady Miejskiej w Sulechowie [ZDJĘCIA]
Za nami Sesja Rady Miejskiej w Sulechowie [ZDJĘCIA]

We wtorek 15 listopada w sali 104 urzędu miejskiego odbyła się LX zwyczajna sesja Rady Miejskiej. Radni obradowali m. in. w sprawie projektu uchwały zwolnienia z opłaty targowej na terenie gminy Sulechów, o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu, w sprawie programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Sulechów 2030, w tym trybu konsultacji, o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2022 - 2032, w sprawie zmiany Statutu Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie, o zmianie uchwały w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego na obszarze gminy Sulechów. Podczas sesji pytania do radnych skierowali sołtysi oraz mieszkańcy gminy. W tym miejscu przypominamy, że każdy obywatel może przyjść na sesję, przysłuchiwać się obradom, a w wyjątkowych sytuacjach zabierać głos, jeżeli tak przewiduje program obrad i za zgodą przewodniczącego Rady Miejskiej.