05.09.2023
Miejskie rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 w SP5 w Nowej Soli
Miejskie rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024 w SP5 w Nowej Soli

W poniedziałek 4 września, w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowej Soli odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2023/2024. To ważne wydarzenie zgromadziło uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli władz miejskich.

Uroczystość rozpoczęła się od odczytania listu od Prezydenta Miasta Nowa Sól, Jacka Milewskiego, który niestety nie mógł być obecny. Prezydent zaznaczył, że każdy nowy rok szkolny to otwarcie nowej książki, którą uczniowie wypełniają osobistymi doświadczeniami, sukcesami i wyzwaniami. Zachęcił uczniów do ciekawości, otwartości na nowe pomysły oraz odwagi w podejmowaniu trudności. Jego słowa były wyrazem wsparcia i zachęty do rozwoju intelektualnego i osobistego.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz miejskich, takie jak wiceprezydent Karina Jarosz, naczelnik wydziału oświaty Irena Sienkiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Petreczko, wiceprzewodniczący Rafał Stachowiak, sekretarz Alicja Choptowa-Rutkowska oraz dyrektorzy innych miejskich placówek oświatowych. To świadczy o zaangażowaniu władz lokalnych w kształtowanie systemu edukacji i trosce o rozwój młodego pokolenia.

W liście Prezydent Milewski zwrócił się również do nauczycieli, podkreślając ogromny wpływ ich pracy na kształtowanie przyszłości mieszkańców miasta. Ich zdolność do inspiracji, tworzenia przyjaznej atmosfery i angażowania uczniów w proces nauki została doceniona jako nieoceniona. To nauczyciele budują fundamenty wiedzy i umiejętności uczniów oraz wpływają na ich rozwój.

Prezydent podziękował rodzicom za ich niezastąpione wsparcie i zainteresowanie, które motywują dzieci do osiągania celów edukacyjnych. Obecność i zaangażowanie rodziców są kluczowe w procesie edukacji i budowaniu sukcesów uczniów.

Nowy rok szkolny to zawsze okazja do nowych początków, zdobywania umiejętności i tworzenia relacji. Prezydent Milewski zachęcił wszystkich do kontynuacji pracy nad tym, aby szkoła była miejscem, gdzie każdy uczeń czuje się bezpiecznie, akceptowany i doceniany.

Wszystkim uczestnikom tej uroczystości życzymy owocnego i radosnego roku szkolnego, pełnego wzajemnego wsparcia i sukcesów.