02.08.2023
WIOŚ przekazuje wyniki badań powietrza po pożarze w Zielone Górze (Przylep). Co wykazały? [DOKUMENTY]
WIOŚ przekazuje wyniki badań powietrza po pożarze w Zielone Górze (Przylep). Co wykazały? [DOKUMENTY]

W odpowiedzi na zapytania ze strony Urzędu Miasta Zielona Góra, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze przekazał wyniki badań jakości powietrza, które były prowadzone na stacji przy ul. Krótkiej w centrum Zielonej Góry, ale również z ambulansu pomiarowego zlokalizowanego przy ul. Odrzańskiej w Łężycy oraz z terenu przy pogorzelisku. Co wykazały?

Na stacji pomiarowej przy ul. Krótkiej badania prowadzone w dniach od 21 do 25 lipca nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla zanieczyszczeń mierzonych pod kątem ochrony zdrowia i życia mieszkańców. Warto zaznaczyć, że wśród badanych substancji znalazły się m.in. benzen, etylobenzen, mpksylen, toluen, PM10, dwutlenek azotu czy też dwutlenek siarki.

Ambulans pomiarowy

Od godz. 13.00 23 lipca, do godz. 15.00 25 lipca, przy ul. Odrzańskiej w Łężycy ustawiony był ambulans pomiarowy WIOŚ, który również badał powietrze pod kątem stężeń benzenu, etylobenzenu, ksylenu, toluenu, PM10, dwutlenku azotu oraz dwutlenku siarki. Podobnie jak w przypadku ul. Krótkiej analizy nie wykazały przekroczenia norm i były znaczenie poniżej tych wartości.

Od godz. 18.00 25 lipca, do godz. 8.00 27 lipca, specjalny pojazd WIOŚ monitorował również teren w sąsiedztwie pogorzeliska pod kątem tych samych substancji. Badania wskazały na relatywnie wysokie stężenia lotnych związków organicznych. Inspektorat precyzuje przy tym swoje analizy: stężenia godzinne etylobenzenu nie przekroczyły wartości określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska. Z kolei stężenia benzenu były bliskie normom lub w niektórych godzinach nieznacznie ją przekraczały. Stężenia toluenu oraz ksylenów wyraźnie i znacząco przekraczały określone wartości. Zdaniem WIOŚ wysokie wyniki były związane z bliskością miejsca pożaru.

Punkty na potencjalnej trasie chmury

Warto również przypomnieć, że 27 lipca, na stronie WIOŚ opublikowano wyniki badań powietrza z 22 i 23 lipca 2023 r. z pięciu wytypowanych punktów pomiarowych: w Zawadzie, Łężycy, Chynowie, Stożnem i Janach. Punkty obrano zgodnie z kierunkiem rozprzestrzeniania się chmury zanieczyszczenia. Pomiary przeprowadzono pod kątem szeregu substancji, m.in. benzenu, nitrobenzenu, chloro-benzenu, anizolu, pirydyny, ksylenu, styrenu, N-butanolu, nitrometanu i innych węglowodorów aromatycznych oraz tłuszczy, olei i wosków olejowych.

Badanie przeprowadzono za pomocą czterech metod pomiarowych, odpowiednich dla wykrycia poszczególnych substancji. Wyniki badań nie wykazały obecności wszystkich mierzonych substancji.

źródło:UM Zielona Góra