01.08.2023
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pobrał Próbki Wody z indywidualnych ujęć wody
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Pobrał Próbki Wody z indywidualnych ujęć wody

Gmina Czerwieńsk informuje, że w dniu 31 lipca 2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze pobrał do badania wodę z indywidualnych ujęć na 4 wytypowanych nieruchomościach w Płotach.

Przy pobraniu próbek obecny był właściciel nieruchomości i pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Informujemy, że cześć badań wykonuje laboratorium w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Po zapoznaniu się z wynikami badań podjęte zostaną kolejne działania w sprawie.