01.08.2023
Powstanie Warszawskie. Pamiętajmy!
Powstanie Warszawskie. Pamiętajmy!

We wtorek, 1 sierpnia, o 16.45 na nekropolii zielonogórskiej przy obelisku poświęconym Żołnierzom Armii Krajowej i Szarych Szeregów odbędą się obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W programie uroczystości: wystąpienia okolicznościowe, złożenie wiązanek kwiatów, występ słowno-muzyczny w wykonaniu harcerzy i harcerek z Hufca Zielona Góra ZHP.

Uroczystość zostanie przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Organizatorem uroczystości jest Hufiec Zielona Góra ZHP przy współudziale prezydenta miasta. Mile widziani są kombatanci, młodzież i zielonogórzanie.