30.05.2024
Nowa inwestycja drogowa w Nowej Soli: rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Okrężnej i Nowszej
Nowa inwestycja drogowa w Nowej Soli: rozbudowa skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Okrężnej i Nowszej

W środę 29 maja starosta nowosolski Mariusz Stokłosa podpisał umowę z firmą Strabag Infrastruktura Południe na rozbudowę skrzyżowania ul. Zielonogórskiej, Chrobrego, Okrężnej i Nowszej. W spotkaniu wzięli udział prezydent Beata Kulczycka oraz wiceprezydent Dariusz Gusta.

Inwestycja obejmuje rozbudowę i przebudowę skrzyżowania ulic Zielonogórskiej, Chrobrego, Okrężnej i Nowszej. Cieszę z podpisania tej umowy, ponieważ jest to ważna inwestycja dla mieszkańców i kierowców korzystających z tego skrzyżowania. Najważniejsze w tym zadaniu są kwestie związane z poprawą bezpieczeństwa i rozwiązaniem problemów komunikacyjnych. Cieszymy się również, że będziemy realizować tę inwestycję z firmą Strabag, która ma duże doświadczenie – podkreślił starosta Mariusz Stokłosa.

Prezydent Beata Kulczycka oraz wiceprezydent Dariusz Gusta zaznaczyli, że ulice objęte inwestycją stanowią ważną oś komunikacyjną dla Pleszówka. Podkreślili, że planowana Tymczasowa Organizacja Ruchu (TOR) będzie jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Wykonawca zadeklarował, że główne założenia TOR i harmonogramu prac będą konsultowane z Powiatem i Miastem przed ich zatwierdzeniem.

Projekt zakłada istotne zmiany w układzie komunikacyjnym. Obecnie skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Chrobrego i Okrężną jest nieczytelne i stwarza zagrożenie dla ruchu, szczególnie dla pojazdów włączających się do niego. W obrębie skrzyżowania dochodzi do licznych kolizji i potrąceń. Po zakończeniu inwestycji, skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Grobla będzie posiadać czwarty wlot, którym stanie się podgięty wlot ulicy Okrężnej. Istniejący wlot ulicy Okrężnej do Zielonogórskiej zostanie zlikwidowany, a skrzyżowanie ulicy Zielonogórskiej z ulicą Chrobrego będzie trzywlotowe. Dodatkowo, ulica Nowsza będzie posiadać skorygowany przebieg i zostanie podłączona do ul. Grobla.

Ta inwestycja utworzy nowe połączenie drogowe, wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i podniesie komfort życia mieszkańców. Na realizację inwestycji wykonawca ma 30 miesięcy. Całkowita wartość zadania to 18 432 320 zł. Powiat Nowosolski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wkład własny zapewnia Miasto Nowa Sól.

fot. Powiat Nowosolski