26.02.2024
Nowa Sól zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: Praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania
Nowa Sól zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu: Praca z dzieckiem przejawiającym trudne zachowania

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-14 marca 2024r. w Nowosolskim Domu Kultury. Czas trwania 14 godzin: 13 marca w godzinach 14.00 – 18.30; 14 marca w godzinach 8.00 – 15.00 Program szkolenia:

Przyczyny trudnych zachowań dziecka. Kiedy zachowanie dziecka można uznać za zaburzone? Do czego nas prowokują dzieci?- uwikłanie dorosłych i rówieśników w destrukcyjne schematy zachowania. Zasady pracy z dzieckiem w stanie pobudzenia i ataku agresji. Zasady pracy z klasą/ grupą, w której jest „trudne dziecko”. Jak możemy pomóc dziecku w zmianie zachowania?- konstruktywne reagowanie na konkretne trudne zachowania. Budowanie wspólnej strategii pomocy dziecku (metoda analizy przypadku w oparciu o schemat graficzny). Rozmowa z rodzicami o problemach dziecka: motywowanie do współpracy, reagowanie na opór, wspólne ustalenia, zawarcie kontraktu. Prowadząca: mgr psycholog Aleksandra Karasowska – autorka i realizator programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów Dziecka. Jest konsultantem KCPU (dawnej Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Autorka publikacji z zakresu pomocy dzieciom i rodzinom, m.in. Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, wyd. Remedium, 2016; Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? Wydawnictwo Edukacyjne PARPA MEDIA; Ocalić więzi. Praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożoną. Wyd. Remedium. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli ze szkół podstawowych i osób pracujących z dziećmi na terenie miasta Nowa Sól. Liczba miejsc ograniczona. Formularz należy przesłać do 8 marca 2024r. Link do zapisów: https://docs.google.com/forms/d/1jx3Qvw9lm0T6K_u1PLXMwzOXKpAciyQlkuBysSM5_44/edit Każda osoba, która zgłosi swój udział w szkoleniu dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na szkolenie. Organizator poinformuje meilowo osoby zakwalifikowane na szkolenie. Szkolenie jest bezpłatne dla odbiorców i całkowicie finansowane z Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024 – 2025. Zaświadczenia: po ukończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.