21.01.2024
Noworoczne spotkanie burmistrza Sulechowa z mieszkańcami
Noworoczne spotkanie burmistrza Sulechowa z mieszkańcami

W sali widowiskowej Sulechowskiego Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne, w którym burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys podzielił się z zebranymi planami na 2024 rok oraz dokonaniami z ostatnich 5 lat. Burmistrz przedstawił obszerny plan finansowy na rok 2024, obejmujący projekty na kwotę 176 502 495 zł. To m.in. inwestycje w oświatę, transport, pomoc społeczną i ochronę zdrowia oraz pozostałe obszary. Wśród planów na nadchodzący rok znalazło się wiele projektów na renowację i przebudowę ulic oraz opracowanie dokumentacji na budowę mieszkań komunalnych. Wojciech Sołtys podkreślił także sukcesy z ostatnich pięciu lat, w tym ponad 340 zrealizowanych inwestycji, takich jak budowa infrastruktury rowerowej, termomodernizacje placówek oświatowych, czy renowacje zbiorników retencyjnych. Podczas spotkania podkreślono także inwestycje w przestrzeń publiczną, nasadzenia drzew, utwardzenie dróg, a także zakup ławek i koszy na odpady, co wpisuje się w troskę o nasze środowisko. Zakończone projekty w strefach inwestycyjnych, takie jak TJX Europe, Panattoni Park Sulechów III i ctPark Sulechów, oraz plany na przyszłość, pokazują dynamiczny rozwój gminy. Burmistrz podkreślił priorytety na przyszłość, w tym budowę centrum przesiadkowego przy PKP i zagospodarowanie terenu pod nowy cmentarz. W części artystycznej wystąpiło trio wokalne Arabeska. Po występie, w kawiarni Delicjusz wraz z burmistrzem uczestnicy spotkania wznieśli okolicznościowy toast za lepszą przyszłość gminy. W spotkaniu udział wzięli m.in. Posłanka na Sejm RP Maja Nowak i wicewojewoda lubuski Dariusz Popławski.