27.10.2022
O budżecie, strategiach i Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Za nami kolejne posiedzenie Zarządu
O budżecie, strategiach i Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Za nami kolejne posiedzenie Zarządu

26 października br., odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Na posiedzeniu omówiono projekt budżetu Stowarzyszenia na 2023 rok. Oprócz wydatków związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia przewidziano realizację zadań w zakresie współfinansowania opracowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego, projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej oraz innych opracowań i analiz, w tym koncepcji Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta. Przewidziano środki na promocję, realizację projektów integracyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa – Nysa Bóbr” oraz wydatki na inne usługi. Projekt budżetu po małych korektach został przez Zarząd przyjęty i będzie przedmiotem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, które zgodnie z podjętą przez Zarząd Stowarzyszenia uchwałą odbędzie się 18 listopada 2022 roku o godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Zaborze przy ul. Lipowej 15. Zarząd zaakceptował propozycję składek członkowskich na 2023 rok. Pomimo szalejącej inflacji i wzrostu kosztów wszelkich towarów i usług, przyszłoroczna składka członkowska będzie nieco niższa od tegorocznej. To wszystko świadczy o rozsądnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami publicznymi.