02.06.2023
Opaski bezpieczeństwa dla seniorów w gminie Świdnica
Opaski bezpieczeństwa dla seniorów w gminie Świdnica

Z inicjatywy wójt Izabeli Mazurkiewicz-Kąkol będzie w gminie Świdnica będzie realizowane zadanie „Opaska bezpieczeństwa dla Seniora Gminy Świdnica” na rok 2023. Na ten cel pozyskano 41,3 tys. zł w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” moduł II.

Wójt oraz skarbnik Katarzyna Wybranowska podpisały z Wojewodą Lubuskim umowę w sprawie przyznania dotacji celowej.

Program ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom, tj. osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, którzy mieszkają na terenie gminy Świdnica i mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Wsparcie będzie polegać na zapewnieniu usługi tzw. ,,opieki na odległość” poprzez całodobowy domowy system wsparcia podopiecznych przez teleopiekunów, którzy pracują w telecentrum w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od podopiecznego.

W ramach realizacji zadania zakwalifikowany do wsparcia senior otrzyma nieodpłatnie opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z telecentrum wraz z instrukcją obsługi i kartą SIM do opaski. Opaska bezpieczeństwa wyposażona będzie w:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
  • detektor upadku
  • czujnik zdjęcia opaski
  • lokalizator GPS
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)
  • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze.

Osoby przystępujące do programu obligatoryjnie muszą spełnić następujące warunki: 1) Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Świdnica. 2) Mieć 65 lat lub więcej. 3) Posiadać dostępność sygnału telefonii komórkowej w miejscu przebywania seniora.

Zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy. Rekrutacja seniorów do programu zostanie przeprowadzona po wyborze i podpisaniu umowy z Wykonawcą realizacji zadania o czym będziemy informować mieszkańców Gminy Świdnica.