23.02.2024
Otyń: Budowa kanalizacji przeniosła się w pobliże dworca
Otyń: Budowa kanalizacji  przeniosła się w pobliże dworca

✔️ Kolejna, ale już jedna z ostatnich części I etapu budowy w Niedoradzu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości, rozpoczęła się w tym tygodniu. Teraz główne roboty toczą się w rejonie skrzyżowania ulicy Dworcowej z ul. Kochanowskiego. Wykonawca tymczasowo zdejmuje m.in. kostkę chodnikową, żeby móc zgodnie z założeniami poprowadzić rury metodą tzw. przecisku hydraulicznego, a więc bez konieczności robienia głębokich rozkopów, które byłyby większym utrudnieniem dla naszych mieszkańców. ✔️ W przyszłym tygodniu zostanie ustalony harmonogram i zakres prac związanych z odtworzeniem dróg objętych inwestycją.