20.01.2023
Plany Lubuskiego Trójmiasta na 2023 rok. ZIT, SUMP, SKALT
Plany Lubuskiego Trójmiasta na 2023 rok. ZIT, SUMP, SKALT

"Obecnie pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności, równoległe działamy ws. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, a z tyłu głowy mamy Szybką Kolej Aglomeracyjną" – wylicza Edward Fedko, prezes Lubuskiego Trójmiasta. To będzie rok wyzwań i dużych projektów realizowanych przez partnerskie samorządy. "Niektórym wydaje się, że szybka kolej u nas to wizjonerstwo, a to już się dzieje" – dodał Fedko.

Jakie plany na ten rok ma Lubuskie Trójmiasto? Stowarzyszenie zrzeszające Zieloną Górę, Nową Sól, Sulechów, Czerwieńsk, Otyń, Nowogród Bobrzański, Świdnicę, Zabór i Powiat Nowosolski pracuje nad strategią pozyskiwania środków finansowych w ramach ZIT-ów. Wczoraj w siedzibie LT odbyły się warsztaty dla samorządowców z terenu Zielonogórsko -Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego poświęcone Planowi Zrównoważonej Mobilności. W warsztatach udział wzięli prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz pracownicy merytoryczni poszczególnych samorządów zajmujących się problematyką szeroko pojętego transportu.

"Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest strategią długoterminową, nastawioną na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierającą również plan jego wdrożenie. SUMP jest niezbędnym dokumentem przy ubieganiu się o wsparcie ze środków UE na inwestycje związaną z infrastrukturą transportową" – tłumaczy Edward Fedko, prezes Lubskiego Trójmiasta.

Opracowaniem tego ważnego dokumentu zajmuje się Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o z Warszawy. Ta firma została wyłoniona w drodze przetargu. Kompletny dokument zgodnie z umową ma być opracowany do 2 października 2023 roku i po tym terminie zostanie przedstawiony pod obrady poszczególnych organów stanowiących samorządów tworzących ZNOF. Jeśli chodzi o obszary inwestycyjne, dziś najważniejsza jest dla Lubuskiego Trójmiasta Kolej Aglomeracyjna.

"Niektórym wydaje się, ze jest to wizjonerstwo. Wielu osobom wydawało się, że obwodnice: południowa i zachodnia nie są do realizacji. Szybka Kolej Aglomeracyjna to bardzo poważne wyzwanie i kapitałochłonne i musi być poparte pracami strategicznymi. To nam zajmuje czas" – mówi Edward Fedko, prezes Lubuskiego Trójmiasta.

Lubuskie Trójmiasto rozpoczęło także współpracę z Lubuskim Urzędem Statystycznym. W jakim celu?

"Wystąpiłem do dyrektora urzędu o opracowanie analizy potencjału społeczno-ekonomicznego gmin stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Takie spotkanie odbędzie się 16 lutego i taki potencjał zostanie przedstawiony. To będzie doskonałe uzupełnienie do materiałów związanych z pracami nad strategią ponadlokalną" - wyjaśnił Fedko.