21.01.2024
Rewitalizacja zabytkowych budynków w Nowej Soli
Rewitalizacja zabytkowych budynków w Nowej Soli

Liczba zabytkowych budynków w Nowej Soli wpisanych do rejestru zabytków świadczy o niezwykłym dziedzictwie architektonicznym naszego miasta. Aby utrzymać i przywrócić blask tych historycznych obiektów, Urząd Miejski ogłosił kolejną już edycję programu rewitalizacji kamienic.

Do 15 lutego wspólnoty mieszkaniowe i właściciele zabytkowych budynków mają szansę składania wniosków o dotacje na prace renowacyjne. Głównym celem programu jest wspieranie działań mających na celu zachowanie unikalnego charakteru historycznych kamienic. Gmina przeznacza na ten cel pulę środków w wysokości 200 tysięcy złotych.

Dotacje te mogą być wykorzystane na szereg precyzyjnie określonych prac, które przyczynią się do ochrony i podniesienia wartości zabytkowych obiektów. Wśród dofinansowywanych działań znajdują się prace zabezpieczające kamienice, remonty dachów, odnawianie elewacji wraz z nadaniem nowej kolorystyki, uzupełnianie tynków, a także odnowienie lub rekonstrukcja sztukaterii.

Ciekawym elementem programu jest różnicowanie wsparcia w zależności od rodzaju przeprowadzanych prac. Dotacje na remonty dachów sięgają nawet 30 procent wartości inwestycji. Natomiast dla tych, którzy podejmą się kompleksowych działań, obejmujących zarówno elewację, jak i remonty ogólne, wsparcie może sięgnąć nawet 50 procent inwestycji.

Nowa Sol może poszczycić się blisko 150 budynkami wpisanymi do rejestru zabytków. Rzecz jasna, większość z nich doczekała się zasłużonej uwagi i renowacji, dzięki zaangażowaniu właścicieli budynków oraz dotacjom udzielanym przez miasto. Wsparcie to nie tylko przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego miasta, ale także tworzy estetyczny i funkcjonalny krajobraz, który cieszy mieszkańców i przyciąga turystów.

Należy pamiętać, że proces składania wniosków trwa do 15 lutego, więc wszyscy zainteresowani powinni się pospieszyć. Zachęcamy do kontaktu z zarządcami budynków lub wydziałem architektury naszego urzędu: 68 459 0 33

źródło: nowasol.pl