20.07.2023
Posiedzenie Rady Miejskiej w Sulechowie
Posiedzenie Rady Miejskiej w Sulechowie

We wtorek 18 lipca odbyło się LXX Posiedzenie Rady Miejskiej. Na początku obrad radni zapoznali się z informacją przewodniczącego Rady Miejskiej o podejmowanych działaniach, przewodniczących komisji Rady Miejskiej z prac komisji oraz sprawozdaniem burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym. Podczas posiedzenia radni podjęli wiele uchwał, w tym m.in. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w gminie Sulechów, w sprawie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu, w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody, o zmianie uchwały budżetowej Gminy Sulechów na 2023 rok oraz o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2023-2035.