05.10.2023
Granty PPGR - laptopy. Gmina Sulechów przypomina!
Granty PPGR - laptopy. Gmina Sulechów przypomina!

Osoby, które otrzymały grant w postaci laptopa w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w dniach od 2 do 31 października 2023r., zgodnie z podpisaną umową, zobowiązane są do złożenia oświadczenia wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego Sulechów.