29.02.2024
Powołanie dyrektor sulechowskiej biblioteki
Powołanie dyrektor sulechowskiej biblioteki

Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys wręczył powołanie Pani Teresie Zawalnej, która przez kolejne trzy lata będzie zarządzała Biblioteką Publiczną Gminy Sulechów i jej filiami. Pani Zawalna od wielu lat kieruje instytucją kultury, a jej życzliwość wobec czytelników i pracowników sprzyja tworzeniu przyjaznej atmosfery, która jest podstawą sukcesu. Dziękujemy Pani Teresie za owocne lata współpracy, za stworzenie miejsca spotkań, w którym każdy czuje się mile widziany. Obecna przy nominacji kierownik Wydziału Współpracy i Promocji Gminy (nadzorującego gminne instytucje kultury) Marzena Arendt-Wilczyńska zapewnia, że to będą dobre lata dla sulechowskiej kultury i czytelnictwa. Pani Teresie Zawalnej gratulujemy i życzymy powodzenia!