17.01.2024
Prace nad przyjęciem i procesem uzgadniania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZNOF na ukończeniu
Prace nad przyjęciem i  procesem uzgadniania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZNOF na ukończeniu

W dniu 16 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie w sprawie rekomendacji i uwag do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (Strategia ZNOF/ZIT).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Lubuskiego Trójmiasta, przedstawiciele samorządów zaangażowani w przygotowanie Strategii i projektów oraz ZIT Zielona Góra.

Spotkanie miało na celu uzyskanie dodatkowych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania związane z realizacją zaplanowanych przez samorządy projektów, w związku z procesem uzgodnień Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ZNOF. Omówiono szczegółowo ogólne rekomendacje do Strategii, a także uzyskano odpowiedzi i wyjaśnienia, związane z planowanymi do realizacji projektami.

W trakcie spotkania Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odpowiedzieli na najważniejsze pytania zgłoszone przez Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto, Biuro ZIT oraz samorządy. Omawiane zagadnienia związane były z realizacją przyszłych projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 2021-2027.

Dyskusja dotyczyła również szczegółowych procedur obejmujących przygotowanie, złożenie i ocenę planowanych przez samorządy przedsięwzięć. W trakcie spotkania podkreślono, że beneficjenci mogą już realizować zaplanowane projekty, ale na własne ryzyko.

Poruszono również kwestię projektów zintegrowanych, dotyczących szkolnictwa ogólnego i zawodowego. Przyjęcie Strategii planowane jest na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, które odbędzie się lutym br. Ten niezwykle istotny dokument będzie podstawą do realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej.