22.04.2024
Nowa Sól stawia na bezpieczeństwo pieszych
Nowa Sól stawia na bezpieczeństwo pieszych

Doświetlanie przejść dla pieszych to inwestycja, realizowana przez miasto oraz Powiatowy Zarząd Dróg, która ma na celu zapewnienie większej ochrony niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.

W ramach pierwszego etapu projektu, miasto Nowa Sól zainstalowało doświetlenie przy 6 przejściach dla pieszych wzdłuż ulicy Zjednoczenia. Lokalizacje tych przejść to m.in. rondo przy ul. Towarowej oraz skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego, ul. 8 Maja i ul. Muzealną. Całkowita wartość tej inwestycji sięga 85 tys. zł, z czego aż 80% środków pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu dofinansowaniu miasto może skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza pieszych.

Kolejne 6 przejść dla pieszych zostało wyposażonych w doświetlenie, dzięki funduszom pochodzącym z budżetu miasta. Te inwestycje, zlokalizowane są między innymi na ulicach Witosa, Kuśnierska, Szarych Szeregów, Arciszewskiego, Bohaterów Getta, Wojska Polskiego oraz Towarowej. Całkowita wartość tej części projektu wyniosła ok. 110 tys. zł.

Dodatkowo, Powiatowy Zarząd Dróg doświetlił 8 przejść na powiatowych drogach w Nowej Soli, w tym na ulicach Piłsudskiego (przy rondzie Dozametu oraz przy Enei) oraz na Zielonogórskiej. Montaż dodatkowych słupów i opraw oświetleniowych zaprojektowanych tak, aby oświetlały pieszego na przejściu, stanowi kolejny krok w zapewnieniu większego bezpieczeństwa na drogach.

Doświetlenie przejść dla pieszych polega na montażu odpowiednich opraw oświetleniowych, które skutecznie oświetlają przejście, zwiększając widoczność pieszych dla kierowców. To inwestycja, która ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.