24.07.2023
Po porzaże chemikaliów, Zielona Góra zleca dodatkowe badania powietrza
Po porzaże chemikaliów, Zielona Góra zleca dodatkowe badania powietrza

Prezydent Janusz Kubicki: Szanowni Mieszkańcy, biorąc pod uwagę Państwa wątpliwości i niepokój, który w pełni rozumiem, podczas dzisiejszego (23.07) posiedzenia Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, wystąpiłem do Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o pilne udostępnienie opinii publicznej przeprowadzonych wyników badań jakości powietrza.

Ponownie zostałem zapewniony przez komendanta miejskiego PSP oraz WIOŚ, że kolejne wyniki badań potwierdzają wcześniejsze pozytywne wiadomości. Wierzę w profesjonalizm służb Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Liczę także na szybkie udostępnienie wyników badań, które z pewnością uspokoją mieszkańców.