28.10.2022
Przedstawiciele MOF-ów nie zgadzają się z propozycjami Zarządu Województwa
Przedstawiciele MOF-ów nie zgadzają się z propozycjami Zarządu Województwa

W dniu 28 października br. w Świebodzinie odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich gmin z czterech Miejskich Obszarów Funkcjonalnych działających w woj. lubuskim. Tematem burzliwej dyskusji była propozycja Zarządu Województwa dotycząca podziału pieniędzy w nowej unijnej perspektywie oraz wysokość stawki per capita na każdego MOF-u. Zarząd Województwa proponuje stawkę w wysokości 184, 21 EURO, a z tym nie godzą się samorządowcy.

Efektem rozmów przedstawicieli MPF-ów jest wspólne STANOWISKO:

  • o braku zgody na podział proponowany przez Zarząd Wojewodztwa
  • przyznania stawki w wysokości 300 EURO na mieszkańca ZIT-u.
  • przeznaczenia 40 % alokacji programu na wymiar terytorialny.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci samorządów, które utworzyły MOF-y łącznie reprezentują ponad 620 tys. Lubuszan. Wszyscy zgodnie podkreślają, że na nowym podziale pieniędzy ewidentnie straci region. Jeśli nie uda się osiągnąć kompromisu i dojdzie do rozwiązania ZITów albo wystąpienia z nich poszczególnych jednostek, wszystkie dotychczasowe przymiarki i plany dotyczące wydatkowania pieniędzy przepadną. ZIT Zielona Góra-Nowa Sól skierowało oficjalne pismo do parlamentarzystów woj. lubuskiego. Zawiera ono prośbę o wsparcie w dążeniu do sprawiedliwego podziału środków w nowej perspektywie unijnej dla miast i gmin realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

W piśmie czytamy: Nie zgadzamy się z zaproponowanym przez zarząd województwa podziałem środków. Nadal podtrzymujemy nasze wspólne stanowisko z wcześniejszych spotkań w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp., podczas których sygnalizowaliśmy konieczność zabezpieczenia alokacji w wysokości minimum 300 euro na mieszkańca ZIT.