15.11.2023
Przedstawiciele Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto z wizytą w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym
Przedstawiciele Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto z wizytą w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

W dniach 6 i 7 listopada br. przedstawiciele Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto przebywali z wizytą w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym (SOM). Celem wizyty było zapoznanie się z doświadczeniami i postępem prac w zakresie realizacji projektu budowy „Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych” 46,273,351 oraz udział w Konferencji pn. Rozwój Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jako przykład przyjaznego system transportu publicznego.

Organizatorem i gospodarzem Konferencji było Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które jest beneficjentem projektu dotyczącego budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Partnerem projektu jest przedsiębiorstwo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W konferencji uczestniczył na zaproszenie Stowarzyszenia Pan Krzysztof Kaliszuk – Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra oraz Pani Alicja Drzewiecka i Hanna Nowicka ze Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto.

W programie Konferencji zostały poruszone niezwykle istotne tematy związane z wpływem funduszy europejskich na rozwój infrastruktury mobilnościowej w Polsce, zaprezentowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach Konferencji zostały przedstawione również doświadczenia z realizacji projektów infrastrukturalnych w obszarze mobilności w perspektywie finansowej 2014-2020, które omówiła Pani Dyrektor Ewa Karasińska z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Pan Dyrektor Arnold Bresch z PKP PLK S.A. przedstawił „Wyzwania inwestycyjne budowy infrastruktury kolejowej w perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 na przykładzie budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”. Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto będzie wykorzystywać doświadczenia SOM w zakresie budowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej Lubuskiego Trójmiasta (SKALT). Bardzo ciekawe spojrzenie na rolę kolei w planowaniu przestrzennym przedstawił dr hab. Michał Wolański – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Podczas konferencji zostały zaprezentowane również dobre praktyki w zakresie budowy kolei aglomeracyjnej w kraju, innowacyjne rozwiązania w transporcie publicznym i nowoczesne systemy obsługi pasażerów.