16.06.2023
Rozmawiamy o strategii [HARMONOGRAM]
Rozmawiamy o strategii [HARMONOGRAM]

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto zaprasza mieszkańców gmin ZNOF, sąsiednie gminy i ich związki oraz przedstawicieli podmiotów społecznych i gospodarczych do udziału w konsultacjach społecznych poprzez pisemne lub elektroniczne składanie opinii, uwag i propozycji do projektu Strategii na formularzu konsultacji. Zapraszamy również do udziału w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w dniach 21-23 czerwca 2023 r. zgodnie z poniższym harmonogramem.

21.06.2023 r. Zielona Góra, godzina 16:00 - sala sesyjna (Ratusz), Urząd Miasta ul. Stary Rynek 1 – spotkanie dla mieszkańców Zielonej Góry i gminy Zabór oraz innych interesariuszy

Nowa Sól, godzina 17:00 - sala konferencyjna im. B. Korczyk - Giza, Urząd Miejski ul. Piłsudskiego 12 (II piętro) – spotkanie dla mieszkańców i innych interesariuszy

22.06.2023 r. Sulechów, godzina 17:00 – sala nr 104, Urząd Miejski w Sulechowie pl. Ratuszowy 6 (II piętro) – spotkanie dla mieszkańców i innych interesariuszy

Otyń, godzina 16.30 – Gminne Centrum Kultury w Otyń, ul. Dworcowa 1 – spotkanie dla mieszkańców i innych interesariuszy

23.06.2023 r. Nowogród Bobrzański, godzina 16:00 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Pocztowa 7 – spotkanie dla mieszkańców gmin: Nowogród Bobrzański i Świdnica oraz innych interesariuszy

Czerwieńsk, godzina 16:00 – sala widowiskowa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. B. Chrobrego 5 – spotkanie dla mieszkańców i innych interesariuszy

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 będzie dostępny do publicznego wglądu w siedzibie Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto" oraz w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra, a także opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.lubuskie-trojmiasto.pl), gdzie znajdziecie Państwo więcej szczegółów dotyczących procesu konsultacji.