27.07.2023
Spotkanie Zarządu SLT z udziałem członków Stowarzyszenia i przedstawicieli Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
Spotkanie Zarządu SLT z udziałem członków Stowarzyszenia i przedstawicieli  Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

W dniu 27 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, włodarzy samorządów Stowarzyszenia, przedstawicieli ZIT Zielona Góra i Departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie dotyczyło omówienia zagadnień związanych z przygotowywanymi strategiami terytorialnymi: Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego i Strategią ZIT. W ramach spotkania zostały poruszone najważniejsze kwestie i działania związane z procedurami oceny ww. Strategii przez Zarząd Województwa Lubuskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W trakcie spotkania Dyrektorzy Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odpowiedzieli na najważniejsze pytania zgłoszone przez Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto, Biuro ZIT oraz samorządy. Omawiane zagadnienia związane były z realizacją przyszłych projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego 2021-2027. Dyskusja dotyczyła również szczegółowych procedur obejmujących przygotowanie, złożenie i ocenę planowanych przez samorządy przedsięwzięć. Szacujemy, że pierwsze projekty mogą być składane w grudniu br.